TERUGKOMMOMENT

Voor wie?

Diverse Theorieopleidingen

Het terugkommoment moet je verplicht volgen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 1. je bent ingeschreven in het Vlaams Gewest
 2. je bent houder van een rijbewijs cat. B afgeleverd door een Vlaamse gemeente
 3. je hebt jouw laatste voorlopig rijbewijs aangevraagd in een Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017

Voor wie niet?

Je moet het terugkommoment niet volgen als je:

 • jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen;
 • vanaf 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017;
 • na 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omdat je een andere of een nieuwe begeleider had.

De datum van het praktijkexamen
heeft géén invloed
op de verplichting van het terugkommoment!

Beginnende bestuurders die na 01.10.2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen vooraleer het praktijkexamen te mogen afleggen, én het terugkommoment volgen.

Inschrijven terugkommoment


  Voornaam (verplicht):

  Naam (verplicht):

  Straat en Huisnummer (verplicht):

  Postcode en plaats (verplicht):

  E-mailadres:

  Telefoon- of GSM nummer (verplicht):

  Rijksregisternummer (verplicht):

  Wanneer wenst u de opleiding terugkommoment te volgen? (verplicht):

  Datum behalen rijbewijs (verplicht):

  Voor welke datum moet u het terugkommoment gevolgd hebben? (verplicht):

  Wanneer?

  Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.
  Aan het einde krijg je een attest ‘deelname aan het terugkommoment’.
  Het eerste terugkommoment kan starten op 01.01.2019. Als je jouw rijbewijs behaalde voor 01.07.2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari – maart 2019.

  Wat?

  Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 à 18 deelnemers:

  • kennismaking;
  • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
  • groepsgesprek o.a. over attitude op de weg.

  Word ik uitgenodigd voor het terugkommoment en zo ja, door wie?

  Je zal per post een brief ontvangen van het Departement MOW. In deze brief zal alle nodige informatie worden gegeven over het terugkommoment.

  Waar kan ik een afspraak maken voor een terugkommoment?

  Je zal een afspraak moeten maken bij een erkende instelling. De erkende instellingen zullen weldra worden weergegeven op de website van het Departement MOW.

  Wat is de prijs?

  Voor het terugkommoment betaal je € 108,- (incl. BTW).
  Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van € 50,- betalen.
  Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot € 4.000,-.

  Uitstel aanvragen

  In enkele uitzonderlijke gevallen kan je uitstel vragen:

  • omwille van medische redenen
  • bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
  • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum …) als gevolg van een rechterlijke beslissing.Als je uitstel wilt aanvragen, moet je een formulier invullen en ondertekend sturen naar het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Wegen van de Vlaamse overheid.
  Foto-Rijbewijs

  De datum van het behalen van je rijbewijs vind je terug op de achterzijde in kolom 10. Categorie B