Terugkommoment in samenwerking met rijschool Wirix, 

info : 011 544481 of 0477 318725.Terugkommoment voor rijbewijs B (auto)

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur die u 6 tot 9 maanden na het aanvragen van uw definitief rijbewijs B moet volgen. U hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen. Vermijd een toeslag door tijdig in te schrijven

U moet deelnemen aan het terugkommoment als:

 • u vanaf 1 oktober 2017 of later uw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd
 • en als uw voorlopig en definitief rijbewijs afgeleverd zijn in een Vlaamse gemeente.
Volg zelf de datum op

Houd er rekening mee dat u zelf moet opvolgen wanneer u aan het terugkommoment moet deelnemen. Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Ook als u door bv. problemen met de post geen brief ontvangt, bent u verplicht om het terugkommoment te volgen.

Houd die brief voor uw eigen gemak bij zodat u steeds makkelijk kunt controleren wat de uiterste datum is waarop u het terugkommoment moet volgen.

Hebt u uw brief niet ontvangen of verloren? Dan kunt u uw uiterlijke datum op 2 manieren nagaan:

Controleer de datum van afgifte van uw rijbewijs. Dat is de datum die u terugvindt na code 4a. op het rijbewijs. 9 maanden na die datum is de uiterlijke datum waarop u het terugkommoment kunt volgen.
Stuur bij twijfel een bericht naar het contactpunt (opent in nieuw venster) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zij bezorgen je dan zo snel mogelijk een duplicaat van je herinneringsbrief.

Het terugkommoment vroeger volgen.

U mag het terugkommoment niet te vroeg volgen. In uw herinneringsbrief staat in welke periode u aan het terugkommoment moet deelnemen. Schrijft u zich vroeger in dan die periode, moet u het terugkommoment opnieuw volgen in de periode die u in uw brief terugvindt.

De meeste erkende aanbieders controleren de inschrijvingen en zullen met u contact opnemen wanneer u zich vóór uw opgegeven periode inschrijft.
Verschillende situaties waarin u het terugkommoment moet volgen:


1. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017.

In dat geval hoeft u het terugkommoment niet te volgen, tenzij u uw voorlopig rijbewijs nadien hebt omgewisseld - zie punt 4.


2. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017, maar na 1 oktober 2017 een 2de begeleider aan het rijbewijs toegevoegd.

In dat geval verandert de procedure niet en hoeft u het terugkommoment niet te volgen.


3. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd na 1 oktober 2017.

In dat geval moet u 6 tot 9 maanden na het aanvragen van uw definitief rijbewijs het terugkommoment volgen.


4. U hebt uw voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien gewisseld van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of omgekeerd? Dan moet u het terugkommoment wel volgen.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider)? Dan hoeft u het terugkommoment niet te volgen.


5. U hebt uw voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 gewisseld, maar bent al langer dan 9 maanden in het bezit van uw definitief rijbewijs B.

In dat geval is er in de wetgeving een uitzondering voorzien en behoort u tot de 'eerste lichting' die begin februari 2019 een uitnodiging heeft gekregen. U moet dan tussen 1 februari en 31 juli 2019 het terugkommoment volgen.
Programma

Het terugkommoment heeft plaats in een groep van 6 tot 18 personen en bestaat uit 3 delen:

Een korte kennismaking.
Enkele praktische oefeningen waarbij u zelf achter het stuur van een lesvoertuig kruipt. Het voertuig wordt voorzien door de aanbieder of rijschool. Op een afgesloten terrein ervaart u verschillende verkeersrisico's:

 • Wat is het effect van sms'en achter het stuur?
 • Hoe lang is uw remafstand bij 50 kilometer per uur?
 • Wat is de invloed van alcohol of drugs op uw rijvermogen?
Een afsluitend groepsgesprek:
 • Hoe gaat u om met groepsdruk als u BOB bent?
 • Welke invloed heeft sportief rijgedrag op verkeersveiligheid?
 • Waarom rijdt u soms (on)bewust te snel?

Opgelet: kom zeker op tijd. Laatkomers kunnen het terugkommoment niet starten en moeten zich opnieuw inschrijven.


De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 102 euro.


Attest

Wie het terugkommoment gevolgd heeft, krijgt na afloop een attest. Dat attest bewijst dat u het terugkommoment hebt gevolgd. U moet het attest niet bij zich hebben wanneer u rijdt. Ook komt er geen code op uw rijbewijs. De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Sancties

Stap 1
Aanmaning

Als u niet tijdig inschrijft voor het terugkommoment ontvangt u een aanmaning van de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Vanaf dan hebt u nog 2 maanden de tijd om het terugkommoment te volgen, maar betaalt u 51 euro extra aan de instelling waar u het terugkommoment volgt.


Stap 2
Proces-verbaal

Volgt u ook in de 2 extra maanden het terugkommoment niet? Dan stelt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een proces-verbaal op. In dat geval mag u zich niet langer inschrijven voor het terugkommoment. U wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht.


Stap 3
Procureur des Konings

Het proces-verbaal gaat op zijn beurt naar de procureur des Konings. Hij zal beslissen of er al dan niet een strafrechtelijke procedure wordt opgestart. Die beslissing moet hij binnen de 2 maanden meedelen aan het Departement MOW.

Als de procureur beslist om een strafrechtelijke procedure op te starten, kan het departement geen bestuurlijke boete meer opleggen. Beslist de procureur om niet te vervolgen, dan bekijkt het departement of er alsnog een boete wordt opgelegd.

In beide gevallen riskeert u een boete die kan oplopen tot 4000 euro. U krijgt dan een betalingsverzoek met duidelijke instructies over hoe de boete wordt geïnd.

Uitstel aanvragen

Binnen de termijn van 3 maanden waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u in uitzonderlijke gevallen uitstel vragen. Wanneer u al te laat bent en 2 maanden extra hebt gekregen, krijgt u geen uitstel meer.

In deze gevallen kunt u uitstel vragen:

 • omwille van medische redenen
 • bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
 • Bent u naar het buitenland verhuisd in de periode dat u uw herinneringsbrief ontving? Dan hoeft u het terugkommoment niet te volgen, zolang u met een bewijs van domicilie kunt aantonen dat u effectief in het buitenland woont.
 • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum ...) als gevolg van een rechterlijke beslissing.