Terugkommoment in samenwerking met rijschool Wirix, 

info : 011 544481 of 0477 318725.


Het rijbewijs voor de categorie C1 is vereist voor :

de bestuurders van andere motorvoertuigen dan de categorie D met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 3.500 kg en maximum 7.500 kg.

Aan de voertuigen van de categorie C1 kan een aanhangwagen gekoppeld worden waarvan de MTM niet groter is dan 750 kg. Zoniet is het rijbewijs van categorie C1+E vereist.
Vanaf 18 jaar + 3,5 ton en max 7,5 ton mag je gaan voor een rijbewijs C 1.   Wil je echter vanaf 18 jaar zwaardere vrachtwagens besturen (meer dan 7,5 ton) dan kan je de opleiding  MET  VAKBEKWAAMHEID  volgen (zie titel “vakbekwaamheid”).


Om u met het rijbewijs BE beter te begeleiden, doen we dit in onze rijschool in Hasselt:

     Rijbewijs C1


Theorie

- OFWEL : cursus theorie in de rijschool en daarna theorie-examen.  Je dient 50 vragen te beantwoorden, waarbij je 41 antwoorden goed dient te hebben.

- OFWEL : zelfstudie en daarna theorie-examen.

Opmerking :  Medische schifting is vereist voor het praktijkexamen.

Praktijk

- minimum 8 uren praktijkles in de rijschool en onmiddellijk aansluitend examen.
- of voorlopig rijbewijs, 12 maanden geldig, examen na minimum 1 maand, na tweemaal niet geslaagd, ben je verplicht om 4 uur praktijkles te nemen en het examen te doen in de rijschool (met het voertuig van de rijschool).

 • Praktijkexamen (voorlopig rijbewijs)
  Het examenvoertuig moet een minimumlengte hebben van 5,5 meter en MTM 5,5 ton, en moet voorzien zijn van een correct functionerende tachograaf.  Bovendien moet het voertuig geladen zijn volgens de voorschriften met mimimum de helft van het laadvermogen, te bewijzen aan de hand van een weegbon (gedateerd op de dag van het examen of de dag voordien).  Extra spiegels en/of camera’s moeten de begeleider/examinator in staat stellen de linker- en rechterzijde van het voertuig goed te kunnen zien.
 • Rijvoorwaarden voorlopig rijbewijs :
  1.  Je moet voortdurend vergezeld zijn van een begeleider die minstens 6 jaar in het bezit is van een rijbewijs van dezelfde categorie.
  2. Je mag 2 begeleiders voorzien.
  3. Het voertuig moet behoren tot de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig is.
  4. Je mag slechts 1 bijkomende passagier vervoeren.  Lading is toegestaan.
  5. Je mag niet rijden tijdens de vrijdag- , zaterdag- en de zondagnacht, de nacht     voorafgaande aan een wettelijke feestdag en de feestdag zelf van 22.00 uur ‘s     nachts tot 06.00 uur ‘s morgens, behalve wanneer je + 24 jaar bent.
  6. Het L-teken moet duidelijk zichtbaar achter op het voertuig worden aangebracht.
  7. Je mag niet in het buitenland rijden.