Terugkommoment in samenwerking met rijschool Wirix, 

info : 011 544481 of 0477 318725.


Rijbewijs A1

Het rijbewijs A1 is geldig vanaf 18 jaar voor motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cc, een maximumvermogen van 11 kW/ 15 pk en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,1 kW/kg.

Rijbewijs A2

Het rijbewijs A2 is geldig vanaf 20 jaar voor motorfietsen met een maximumvermogen van 35 kW/47 pk en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,2 kW/kg.
Opmerking : de motorfiets mag niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

Rijbewijs A

Het rijbewijs A is geldig vanaf 24 jaar voor motorfietsen met een vermogen van meer dan 35 kW/47 pk.
Opmerking :  deze leeftijd wordt teruggebracht tot 22 jaar als je tenminste 2 jaar een rijbewijs A2 hebt.

Theorie

Voor elk type rijbewijs start je met een basisopleiding waarbij je moet slagen voor een theoretisch examen.

Vanaf 17 jaar en 9 maanden kan je een theoretisch examen afleggen.

Als je daarin slaagt, blijft de theorie 3 jaar geldig en kan je deelnemen aan de praktische examens die volgen op de opleiding in de rijschool.

Als je al één van de rijbewijzen uit categorie A (A1 of A2) haalde, hoef je het theoretisch examen niet meer af te leggen wanneer je verandert van categorie.

Voorbereiding op het examen kan je in de rijschool of door zelfstudie.  De handboeken zijn verkrijgbaar in de erkende rijschool.

Het theoretisch examen richt zich op motorrijders  en bestaat uit examenvragen die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen.
Om te slagen moet je minstens 41 op 50 behalen.   Niet geslaagd, dan mag je herkansen, maar nooit op dezelfde dag !

Praktijk

De praktische opleiding bestaat uit minstens 9 uren les in een rijschool waarvan de helft op de openbare weg gereden wordt.

Je ontvangt van de rijschool een «opleidingscontract» met informatie over de objectieven en de permanente evaluatie.

Voor het praktijkgedeelte zijn er twee opleidingsmogelijkheden :

 1. Na 9 uren les volgen en dan kan je een praktisch examen afleggen op het privaatterrein van het examencentrum.
  Het examen op het privaatterrein bestaat uit manoeuvres die vanaf 1 mei 2013 werden aangepast om beter aan te sluiten bij de reële situaties waarmee motorrijders te maken krijgen.
  Ben je geslaagd, dan kan je een voorlopig rijbewijs halen op het gemeentehuis, om zelf verder te oefenen als voorbereiding op het volgende examen.
  Dit voorlopig rijbewijs blijft 1 jaar geldig.

  Je kan ten vroegste na één maand het praktisch examen op de openbare weg afleggen in het examencentrum.
 2. Neem je minimum 3 lesuren extra  in de rijschool – in totaal dus minstens 12 uren les – dan kan je  meteen het praktisch examen op de openbare weg afleggen.

Van A1 naar A: (voor de -24-jarigen)

Als je een rijbewijs A1 haalde kan je twee jaar later overstappen naar een rijbewijs A2.      VOORWAARDEN :  minstens 20 jaar oud zijn en een bijkomende opleiding van minstens 4 uur gevolgd hebben  in een erkende rijschool, dit als voorbereiding op het praktisch examen.

Als je een rijbewijs A2 haalde kan je twee jaar later een rijbewijs A behalen.  VOORWAARDEN :  minstens 22 jaar zijn, opnieuw 4 uren opleiding volgen in een erkende rijschool en slagen in een praktisch examen.

Wanneer je alleen een rijbewijs A1 haalde, en je wil meteen overgaan naar het rijbewijs A, dan moet je opnieuw een basisopleiding van minstens 9 uur volgen bij de rijschool om te mogen deelnemen aan het praktisch examen voor het rijbewijs A.

 

Opmerkingen

- De eerste keer niet geslaagd voor één van de praktische proeven, dan mag  je het een tweede keer proberen. Na die herkansing ben je verplicht om 2 uren rijles te nemen in een rijschool.

- Het examen op het privaatterrein en het gecombineerde examen manoeuvres/openbare weg worden altijd met een voertuig van de rijschool afgelegd.

Wanneer je met een voorlopig rijbewijs op een eigen motorfiets oefent, kan je daarmee het examen op de openbare weg afleggen.

-  Doe je praktijkexamen met een scooter of een motor met automatische transmissie, dan krijg je een code 78 op je rijbewijs en mag je niet met gewone versnellingen rijden.

 

Overgangsperiode: de nieuwe reglementering rond rijbewijzen A geldt vanaf 1 mei 2013.   Voor een aantal specifieke gevallen gelden ‘verworven rechten’:

 1. Het vroegere ‘rijbewijs A beperkt vermogen’ (maximumvermogen 25 kW/34   pk en een vermogen/ gewichtsverhouding van maximum 0,16 kW/kg) wordt gelijkgesteld aan de categorie A2.
 2. Als je het vroegere ‘rijbewijs A beperkt vermogen’ haalde tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2013 en je bent er minstens twee jaar houder van, heb je één jaar de tijd om het om te ruilen voor een rijbewijs A.


 

Diverse Weetjes

 • Als je een RIJBEWIJS  B  hebt, mag je ook met bromfietsen, scooters, lichte motorfietsen en lichte vierwielers van de AM-klasse rijden.
 • Wanneer je na 1 mei 2011 je rijbewijs B behaalde, mag je na twee jaar in het bezit van dit rijbewijs te zijn, rijden met een motorfiets of scooter met een maximale cilinderinhoud van 125 cc, beperkt tot 11 kW/15 pk en een vermogen/ gewichtsverhouding van maximum 0,1 kW/kg, op voorwaarde dat je 4 uur opleiding in een erkende rijschool volgt.
  Dit zonder  theoretisch of praktisch examen af te moeten leggen.
  Wanneer je rijbewijs B werd afgeleverd voor 1 mei 2011 moet je helemaal geen opleiding volgen om met een bromfiets of een scooter te rijden, al is het veiliger om dat wel te doen, bv.  in een rijschool of een centrum voor doorgedreven rijopleiding.
  Je mag onder deze omstandigheden (A1 bij rijbewijs B) alleen rijden in België. Wanneer je in het buitenland wil rijden met een dergelijke motorfiets, heb je een volwaardig rijbewijs categorie A1 nodig.
  Hiervoor dien je een volledige opleiding te volgen in de erkende rijschool, d.w.z. 9 uur les voor het examen op privaat terrein en daarna 3 uur les voor het examen op de openbare weg, ofwel 12 uur les ineens om dan het volledige gecombineerde examen te kunnen afleggen.
 • Als je het rijbewijs B  haalde voor einde 1988 mag je met een motorfiets of scooter op de openbare weg blijven rijden, zonder beperking van het vermogen of de cilinderinhoud.  Een rijopleiding  volgen voor je eigen veiligheid is hier sterk aangewezen.  Dit kan in een erkende rijschool.

Driewielers  (trikes)

 • Houders van een rijbewijs B, afgegeven vóór 1 mei 2013, mogen alle driewielers besturen op Belgisch grondgebied;
 • Houders van een rijbewijs B, afgegeven na 30 april 2013, met code 373 (mits 4 uur opleiding in een rijschool te volgen) mogen vanaf 21 jaar alle driewielers besturen op Belgisch grondgebied;
 • Houders van een rijbewijs B, afgegeven na 30 april 2013 en sinds ten minste twee jaar, met code 372 vo(mits 4 uur opleiding in een rijschool te volgen) mogen op Belgisch grondgebied voertuigen van categorie A1 besturen, en dus ook driewielers met een vermogen van hoogstens 15 kW;
 • Houders van een rijbewijs A1 mogen driewielers met een maximumvermogen tot 15 kW besturen in België en de andere EU-lidstaten;
 • Houders van een rijbewijs A mogen driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW besturen in België en de andere EU-lidstaten.

Vierwielers   (quad, buggy)

 • Tussen je 16 en 18 jaar kan je met een rijbewijs AM met een lichte vierwieler rijden.
  Daarna mag iedereen met een definitief rijbewijs B  met een lichte vierwieler rijden (lege massa van max. 350 kg, bij elektrische voertuigen zonder het gewicht van de batterijen te rekenen).
  De snelheid van het voertuig moet beperkt zijn tot 45 km/u (max. 50cc of max. 4 kW en max. 4 kW nominaal continu vermogen voor elektrische voertuigen).
 • Een rijbewijs B  volstaat om met een ‘vierwieler met motor’ te rijden. Dit zijn voertuigen die niet als bromfiets of auto beschouwd worden en een lege massa hebben van maximum 400 kg (of 550 kg voor voertuigen die gebruikt worden voor goederenvervoer). Het netto-maximumvermogen van de motor mag hoogstens 15 kW bedragen. Bij elektrische voertuigen geldt de massa zonder de batterijen.

Leerlingen Praktijk

MOTORKLEDIJ VERPLICHT  (denk hierbij aan je eigen veiligheid)

 • Handschoenen
 • Vest met lange mouwen
 • Lange broek of overall
 • Laarzen of schoenen die de enkels beschermen
 • Helm

ZONDER GESCHIKTE KLEDIJ KUNNEN DE LESSEN NIET DOORGAAN.   ZORG DAT JE RUIM OP TIJD BENT VOOR DE PRAKTIJKLESSEN,  DIT OM ONAANGENAME VERRASSINGEN TE VERMIJDEN !

 

Rijvoorwaarden voorlopig rijbewijs

Met de aanvraag om een voorlopig rijbewijs, ingevuld en afgestempeld door de erkende rijschool, kan u het voorlopig rijbewijs geldig voor 12 maanden afhalen op de dienst rijbewijzen op het gemeentehuis.

Dit is verplicht :

 • Het L-teken achteraan het voertuig voorzien.
 • Het voorlopig rijbewijs altijd op zak hebben.
 • Minstens 1 maand rijden voor je praktijkexamen mag afleggen.

Dit is toegelaten :

 • Nog 3 uur extra rijles nemen en dan met de rijschool het examen afleggen.
 • Commerciëel goederenvervoer :  NIET  toegelaten
 • Personenvervoer : NIET toegelaten
 • België verlaten is VERBODEN

Opmerking: Je mag niet rijden tijdens de vrijdag- , zaterdag- en de zondagnacht, de nacht voorafgaande aan een wettelijke feestdag en de feestdag zelf van 22.00 uur ‘s nachts tot 06.00 uur ‘s ochtends, behalve wanneer je +24 jaar oud bent.