Vormingsmoment voor begeleiders: Paal op 11 maart 2019, Lommel op 13 maart 2019, 

in Hasselt op 21 febuari, van 18 tot 21 uur. Schrijf tijdig in.
Theoriecursus in Paal op 29 januari.


Bvba Flament