Vormingsmoment voor begeleiders: Paal op 11 maart 2019, Lommel op 13 maart 2019, 

in Hasselt op 21 febuari, van 18 tot 21 uur. Schrijf tijdig in.
Theoriecursus in Paal op 29 januari.